christianm/vinthundsfoto/lc/stjärnhov 2013-07-29

Internationellt prov i Stjärnhov den 29 juli 2013

Det internationella provet i Stjärnhov blev inte på något sätt som jag hade planerat. Det började med att Gauss som äntligen skulle få delta i ett prov efter sin tidigare muskelskada, lyckades springa in i ett träd i en rastgård några veckor tidigare, vilket gav honom en ny skada som satte stopp för allt spring resten av säsongen. Däremot blev jag tillfrågad om jag kunde tjänstgöra som starter under dag två, vilket jag tackade ja till. Dag ett hade jag lovat att skjutsa en deltagare och tänkte passa på att fotografera. Det blev inte riktigt så heller. Jag fick rycka in som starter även dag ett men fick avlösning under whippethanarnas första omgång, så det är bilder från detta som visas här, samt några bilder från ett prov- och ett licenslopp före provets början. I slutet återfinns även bilder från prisutdelningen.

Använd fotoutrustning

Loppen

Prisutdelningen

Kexet

Meya

Meya

Meya

Dojjan och Mandel

Jansson

Bailey

Bailey

Byron

Byron

Lingon

Lingon

Galgohanarna

Galgotikarna

Magyar agár

Whippethanarna

Whippettikarna