christianm/öl/sverige_2004

Vid ett besök hos släkten i Halmstad tog jag lite bilder på Krönleins bryggeri mitt i staden.

Halmstad

Hur namnet Appeltofft förhåller sig till Krönlein går att läsa på bryggeriets webbsida.